Tin tức

Hình thức tổng công ty là gì? Có những loại tổng công ty nào?

Hình thức tổng công ty là gì? Có những loại tổng công ty nào? Nếu bạn đang có những thắc mắc này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của VnLaw.

Hình thức tổng công ty là gì?
Hình thức tổng công ty là gì?

Xem thêm:


Tổng công ty là gì?

Khái niệm tổng công ty, tập đoàn kinh tế đã được ghi rõ tại khoản 1 Điều 194 Luật Doanh Nghiệp 2020. Theo đó:

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.

Như vậy theo quy định pháp luật, tổng công ty là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua việc sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác nhau. 

Mô hình tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp; không có tư cách pháp nhân và không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Đặc điểm của Tổng công ty

– Tổng công ty không có tư cách pháp nhân; không quy định trình tự và thủ tục thành lập chung.

Tổng công ty thường hoạt động dưới hình thức là công ty mẹ, công ty con. Công ty mẹ, công ty con sẽ có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ của một doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Tổng công ty có cơ cấu tổ chức rất phức tạp gồm nhiều cấp với quy mô lớn; loại hình này sử dụng nhiều lao động, phạm vi hoạt động rộng và kinh doanh đa ngành.

Như vậy, tổng công ty mang ý nghĩa để phân biệt quy mô, đặc điểm của một nhóm công ty với một công ty. Lưu ý rằng tổng công ty không có tư cách pháp nhân.

Các loại tổng công ty

Tiêu chí phổ biến để phân loại mô hình tổng công ty là nguyên nhân hình thành. Theo tiêu chí này, tổng công ty được chia thành 02 loại.

– Tổng công ty nhà nước:

  • Được hình thành bằng các quyết định hành chính. Quá trình hình thành liên kết tổng công ty không xuất phát từ nhu cầu phát triển. Nguyên nhân hình thành do sự kết hợp cơ học từ quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tổng công ty nhà nước thông thường sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Trong đó, công ty mẹ là công ty có 100% vốn được sở hữu bởi nhà nước; hoặc công ty mẹ sẽ giữ quyền chi phối với tỷ lệ tối thiểu được pháp luật quy định.


– Tổng công ty tư nhân
:

  • Khác với tổng công ty nhà nước, tổng công ty tư nhân được hình thành do nhu cầu thực tiễn của hoạt động kinh doanh của DN;
  • Thông thường sẽ hoạt động theo mô hình công ty được quy định trong hệ thống luật pháp về công ty. Nhà nước thường không sở hữu vốn của công ty mẹ hoặc có sở hữu nhưng phần vốn góp đó chưa đủ để chi phối doanh nghiệp theo pháp luật.


Chắc hẳn bài viết này đã giúp bạn giải đáp phần nào thắc mắc ban đầu về hình thức tổng công ty là gì. Chúng tôi cũng đã đem đến cho bạn những thông tin về các loại hình tổng công ty. Truy cập website của chúng tôi để tìm hiểu thêm những kiến thức về pháp luật doanh nghiệp.

Dịch vụ khác

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Share the post "Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết