Doanh nghiệp

Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp có gì giống và khác nhau?

Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp có gì giống và khác nhau? Làm sao phân biệt được hai hình thức này? Xem ngay bài viết dưới đây để biết câu trả lời chính xác nhất!

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp có gì giống và khác nhau

M&A viết tắt của Merge and Acquisition, là hoạt động trong đó một công ty nắm quyền kiểm soát công ty khác thông qua việc sáp nhập hoặc có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần, vốn góp, tài sản của công ty khác.

– Trong đó, mua lại là việc một tập đoàn lớn mua lại các doanh nghiệp nhỏ hơn và yếu hơn. Các doanh nghiệp mua lại này sẽ có quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp mới được mua lại tùy theo tỷ lệ mua lại. Việc mua lại này có thể được thực hiện bằng cách mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc cổ phần hoặc phần đóng góp của công ty. 

– Các công ty lớn và các công ty sẽ mua lại các công ty nhỏ hơn và yếu hơn; hoặc các công ty đang gặp khó khăn về kinh tế với tiềm năng cao, nhằm tạo ra một công ty mới có sức cạnh tranh hơn và giảm chi phí.

– Các công ty nhỏ sau khi được mua sẽ hợp nhất hoặc do các công ty lớn quản lý. Công ty kể từ đó đã không còn tồn tại. Nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc phá sản hoặc gặp khó khăn trong việc tồn tại trên thị trường.

Phân biệt mua bán doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp

Điểm giống nhau 

– Đều chấm dứt hoạt động của một doanh nghiệp

– Tất cả đều áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. 

– Công ty bị hợp nhất, bị hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất, bị hợp nhất. 

Sự khác biệt giữa sáp nhập công ty và sáp nhập công ty là gì? 

Thứ nhất, hình thức triển khai 

Sáp nhập doanh nghiệp: Tất cả tài sản của doanh nghiệp bị hợp nhất sẽ được kết hợp với tài sản của doanh nghiệp nhận sáp nhập. 

Mua bán doanh nghiệp: không nhất thiết tất cả tài sản; đôi khi chỉ một số tài sản của doanh nghiệp bị mua phải được kết hợp với tài sản của doanh nghiệp bị mua lại. 

Thứ hai, hậu quả pháp lý 

Sáp nhập doanh nghiệp:

  • Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt tồn tại.
  • Công ty bị sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác thuộc quyền sở hữu của công ty bị sáp nhập. 


Mua bán doanh nghiệp:

  • Sau khi hợp đồng có hiệu lực, công ty bị mua chấm dứt hoạt động đối với phần bị mua lại.
  • Công ty bị mua được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của phần bị mua. của công ty.


Xem thêm:


Cả việc mua bán hay sáp nhập doanh nghiệp đều có những đặc trưng riêng biệt. Rất mong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích về luật doanh nghiệp.

Dịch vụ khác

Trách nhiệm của ngân hàng msb đối với khoản tiền của khách hàng bị mất do cán bộ chiếm dụng

Trách nhiệm của ngân hàng msb đối với khoản tiền của khách hàng bị mất do cán bộ chiếm dụng

Trách nhiệm của ngân hàng msb đối với khoản tiền của khách hàng bị mất do cán bộ chiếm dụng Trách nhiệm MSB? Theo thông tin mới đăng tải trên Vnexpress (https://vnexpress.net/giam-doc-ngan-hang-msb-thanh-xuan-bi-bat-4727786.html) bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám...
Xem chi tiết

Góc nhìn của luật sư về vụ Ngân hàng Eximbank Quảng Ninh tính lãi kép và lãi theo dư nợ gốc

Góc nhìn của luật sư về vụ Ngân hàng Eximbank Quảng Ninh tính lãi kép và lãi theo dư nợ gốc

Góc nhìn của luật sư về vụ Ngân hàng Eximbank Quảng Ninh tính lãi kép và lãi theo dư nợ gốc Vụ chủ thẻ tín dụng bị Eximbank Quảng Ninh yêu cầu phải trả hơn 8 tỷ đồng tiền lãi quá hạn cho số dư nợ gốc hơn 8 triệu đồng dưới góc nhìn...
Xem chi tiết

Lãi chậm trả tiền trong án lệ

Lãi chậm trả tiền trong án lệ

Lãi chậm trả tiền trong án lệ năm 2016   Trong 10 án lệ được công bố, có án lệ liên quan đến lãi do chậm thanh toán (chậm trả) một khoản tiền. Đó là Án lệ số 08/2016/AL (được xây dựng trên cơ sở Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT...
Xem chi tiết