Thẻ: Hội đồng quản trị

Khái niệm, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020
Khái niệm, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Khái niệm, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý rất quan trọng trong công ty cổ phần. Chính vì tầm quan trọng của nó nên Luật Doanh nghiệp đã quy định rất chi tiết về cơ quan này. Vnlaw xin trích dẫn quy định về khái niệm, quyền và nghĩa vụ của...
Đọc Thêm

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Câu hỏi: Tôi là cổ đông của công ty cổ phần A, công ty mới được thành lập. Hiện tại, tôi có ý định trở thành thành viên Hội đồng quản trị, vì thế tôi muốn biết cách thức và điều kiện bổ nhiệm.  Mong Luật sư có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Trả lời: 1. Thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng...
Đọc Thêm

Lấy ý kiến bằng văn bản quyết định của Hội đồng quản trị
Lấy ý kiến bằng văn bản quyết định của Hội đồng quản trị

Lấy ý kiến bằng văn bản quyết định của Hội đồng quản trị   Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công ty cổ phần là cơ quan rất quan trọng trong cấu thành của công ty. Theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các...
Đọc Thêm

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty. Như vậy ngoài Đại hội cổ đông thì Hội đồng quản trị được xem như là...
Đọc Thêm

Quy định về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp
Quy định về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp

Quy định về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp   Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý quan trọng trong công ty cổ phần. Theo quy định tại K1 điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020 “Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của...
Đọc Thêm