Thẻ: hợp đồng ủy quyền

Các vấn đề quan trọng trong soạn thảo hợp đồng ủy quyền
Các vấn đề quan trọng trong soạn thảo hợp đồng ủy quyền

Soạn thảo hợp đồng ủy quyền là sử dụng một người khác nhân danh mình thực hiện những công việc được pháp luật cho phép. Vậy khi soạn thảo hợp đồng thì cần lưu ý các vấn đề nào? Cùng Luật Doanh Nghiệp tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Các bạn hiểu thế nào là hợp đồng ủy quyền? Theo quy định tại Điều...
Đọc Thêm