Thẻ: soạn thảo hợp đồng

Các vấn đề quan trọng trong soạn thảo hợp đồng ủy quyền
Các vấn đề quan trọng trong soạn thảo hợp đồng ủy quyền

Soạn thảo hợp đồng ủy quyền là sử dụng một người khác nhân danh mình thực hiện những công việc được pháp luật cho phép. Vậy khi soạn thảo hợp đồng thì cần lưu ý các vấn đề nào? Cùng Luật Doanh Nghiệp tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Các bạn hiểu thế nào là hợp đồng ủy quyền? Theo quy định tại Điều...
Đọc Thêm

Nguyên tắc và kỹ năng soạn thảo hợp đồng bạn cần có
Nguyên tắc và kỹ năng soạn thảo hợp đồng bạn cần có

Nguyên tắc và kỹ năng soạn thảo hợp đồng  Soạn thảo hợp đồng là bước vô cùng quan trọng trước khi các bên tiến hành ký kết Hợp đồng. Để tránh những rủi ro không đáng có thì Luật Doanh Nghiệp sẽ hướng dẫn bạn nguyên tắc và kỹ năng soạn hợp đồng trong bài viết dưới đây.  1. Khái niệm về hợp đồng...
Đọc Thêm

Soạn thảo hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG Hợp đồng là văn bản rất quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội. Việc ràng buộc lẫn nhau giữa các chủ thể, các vấn đề phát sinh trong tương lai và cách thức xử lý chúng đặc biệt quan trọng trong hợp đồng. Bài viết dưới đây phân tích một số nội dung chính trong quá trình soạn thảo...
Đọc Thêm