Thẻ: thủ tục bán doanh nghiệp

Bán doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị những thủ tục gì?
Bán doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị những thủ tục gì?

Bán doanh nghiệp tư nhân là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối một hoặc toàn bộ ngành nghề của doanh nghiệp mua lại. Hãy cùng VnLaw hiểu rõ hơn về thủ tục mua bán doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân là gì? Điều 188 của Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định:...
Đọc Thêm