DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh doanh phổ biến và đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, như bất kỳ hình thức kinh doanh nào khác, doanh nghiệp tư nhân cũng có đặc điểm riêng. Trong bài viết này, VN law sẽ cùng bạn tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân này.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo điều 183 luật doanh nghiệp 2020 doanh nghiệp tư nhân được nhận định:

  • Là doanh nghiệp do 1 các nhân làm chủ, chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ tài sản của mình.
  • Theo quy định của pháp luật, loại hình doanh nghiệp này không được phát hành trái phiếu.
  • 1 người chỉ được phép thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân và không được góp vốn hoặc mua cổ phần tại công ty hợp danh,….

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có có 6 đặc điểm sau:

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân
Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân
1 Có 1 cá nhân bỏ vốn thành lập đồng thời làm chủ – Doanh nghiệp tư nhân không như các công ty khác được kêu gọi góp vốn

– Công ty là tài sản của 1 cá nhân

2 Quan hệ sở hữu vốn

 

– Tất cả vốn thành lập công ty là nguồn vốn các nhân

– Việc tăng giảm đầu tư trong quá trình hoạt động phải khai báo với Cơ quan đăng kí kinh doanh

– Việc tách bạch tài sản giữa doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh là vô cùng khó khăn.

3 Quyền quyết định Do chỉ 1 cá nhân làm chủ nên quyền quyết định chỉ ở 1 không chi phối quyền quyết định cho người khác.

 

4 Lợi nhuận

 

– Do việc tách bạch tài sản giữa doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh là vô cùng khó khăn nên vấn đề chia lợi nhuận không được đặt ra.

– Cá nhân phải chịu toàn bộ rủi ro trong các hoạt động kinh doanh của công ty.

5 Không có tư cách pháp nhân  Do không có sự độc lập về tài sản nên doanh nghiệp độc lập trong mối quan hệ với chủ doanh nghiệp nên không có tư cách pháp nhân.
6 Chịu trách nhiệm vô hạn trước các khoản nợ Do độc lập về tài sản không có nên các nhân phải chịu mọi rủi ro của doanh nghiệp nên họ sẽ chịu trách nhiệm vô hạn

Ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân

* Ưu điểm:

  • Tự chủ và quyền kiểm soát: Chủ sở hữu có quyền tự chủ và quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh. Điều này có nghĩa là nhanh chóng đưa ra quyết định và thay đổi chiến lược kinh doanh. Không cần phải qua nhiều quy trình phê duyệt như trong các công ty lớn.
  • Linh hoạt và nhanh chóng thích ứng: Doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ không quy trình phức tạp như trong các tập đoàn lớn. Điều này giúp n thích ứng nhanh chóng với thị trường, thay đổi chiến lược và tận dụng các cơ hội mới một cách linh hoạt.
  • Hiệu quả và giảm thiểu chi phí: Doanh nghiệp tư nhân thường có quy mô nhỏ hơn và có thể quản lý hiệu quả . Điều này giúp giảm thiểu chi phí hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận.

*Nhược điểm 

  • Hạn chế tài nguyên:  thường phải đối mặt với hạn chế tài nguyên về vốn, nhân lực và công nghệ. Điều này có thể làm hạn chế khả năng phát triển. Đồng thời, mở rộng thị trường của doanh nghiệp.
  • Rủi ro cá nhân: Chủ sở hữu chịu trách nhiệm cá nhân về mọi rủi ro và thiệt hại của doanh nghiệp. Điều này có thể gây áp lực và tăng rủi ro cá nhân cho chủ sở hữu.
  • Thiếu sự chuyên nghiệp: trong quản lý và vận hành kinh doanh. Điều này ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khách hàng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Xem thêm:Những điều bạn cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp tư nhân TẠI ĐÂY

Trên đây là những chia sẻ của VN law về khái niệm và đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ chúng tôi để có thể giải đáp nó. Xin cảm ơn!

Dịch vụ khác

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Share the post "Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Share the post "Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Share the post "Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết