DOANH NGHIỆP

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Sau khi hoạt động trong một thời gian mà không thấy công ty hoạt động có hiệu quả, làm ăn thua lỗ hoặc nội bộ tranh chấp quá nhiều không tiếp tục cùng nhau kinh doanh, nhiều yêu cầu đã được gửi đến chúng tôi để hỏi về vấn đề giải thể doanh nghiệp. Khác với việc thủ tục thành lập công ty, thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ phức tạp hơn nhiều. Với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp như sau:

 

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp

1. Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể công ty

Trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan quản lý kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể đến cơ quan quản lý kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

Quyết định của chủ sở hữu công ty (trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trường hợp:

+ Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

+ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần,

+ Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

– Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  • Sau khi nộp thông báo về việc giải thể đến cơ quan quản lý kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện việc thông báo chấm dứt hoạt động và đóng mã số thuế của doanh nghiệp với cơ quan thuế.
  • Sau khi thông báo giải thể doanh nghiệp, thực hiện việc đóng mã số thuế và chấm dứt hiệu lực mẫu con dấu tới cơ quan công an (nếu có). Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới cơ quan quản lý kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có); hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu của cơ quan trong trường hợp nêu trên.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2. Các công việc theo ủy quyền của khách hàng để giải thể công ty:

–  Tư vấn lựa chọn các thông tin phù hợp nhất cho khách hàng như: thủ tục thông báo giải thể, thủ tục đóng mã số thuế, thủ tục trả con dấu cho cơ quan công an/ chấm dứt hiệu lực mẫu dấu, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

– Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục.

– Đại diện cho khách hàng thực  hiện việc nộp, nhận kết quả hồ sơ thành lập tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp.

____________________________

Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi quahotline +84 9888 999 26 hoặc email xuanduong@luatdaiviet.vn

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw) – Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: Số 09 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dịch vụ khác

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp 2020 là một bước tiến nhằm bổ sung thay đổi các quy định về doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình kinh tế ngày càng phát triển. Hội đồng quản trị (HĐQT)...
Xem chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị  Chủ tịch Hội đồng quản trị là một chức danh quan trọng trong công ty cổ phần. Với vai trò của mình chủ tịch điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị- một cơ quan quản...
Xem chi tiết

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp Họp Hội đồng quản trị là cuộc họp của cơ quan quản lý quan trọng trong công ty cổ phần. Những quyết định của Hội đồng quản trị thông qua các phiên họp thường niên...
Xem chi tiết