Kinh doanh- Hợp đồng

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác lợi ích kinh doanh giữa các bên liên quan với nhau.  Các bên tham gia trong hợp đồng thỏa thuận về phân chia lợi nhuận và nghĩa vụ trong quá trình hợp tác kinh doanh.

Hãy cùng Luật Doanh Nghiệp tư vấn hợp đồng hợp tác này qua bài viết dưới đây.

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là Hợp đồng BCC) là thỏa thuận được ký kết giữa các nhà đầu tư về việc hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận và phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Họ không thành lập tổ chức kinh tế. Đối tượng có thể giao kết hợp đồng theo hình thức hợp đồng BCC là mọi tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài . Tùy theo quy mô của dự án và nhu cầu của nhà đầu tư, không hạn chế số lượng các bên ký kết hợp đồng.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp
Hợp đồng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp

Các hình thức tham gia hưởng lợi trong thỏa thuận hợp tác kinh doanh bao gồm: phân chia kết quả kinh doanh thu nhập từ việc bán hàng hóa, dịch vụ;Phân tích kết quả kinh doanh theo sản phẩm; Phân bổ thu nhập hoạt động theo thu nhập trước thuế thu nhập; Phân bổ kết quả kinh doanh theo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Đầu tư 2020, Điều 5 Thông tư 78/2014 /TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh

  • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư; mục tiêu, phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
  • Đóng góp của các bên và phân chia kết quả tham gia thương mại giữa các bên; tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
  • Sửa đổi, Chuyển nhượng, Chấm dứt;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thủ tục giải quyết tranh chấp.
Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh
Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh

Tư vấn mẫu hợp đồng

Với các doanh nghiệp mới, chưa biết cách soạn thảo hợp đồng sao cho phù hợp thì Luật Doanh Nghiệp sẽ hướng dẫn bạn mẫu hợp đồng cơ bản nhất. Các bạn có thể dựa vào đây và thay đổi các điều khoản sao cho hợp lý và phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

Các bạn có thể tải mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh tại đây.

 

Xem thêm:

 

Trên đây là những tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp, hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn soạn thảo được một hợp đồng hoàn chỉnh. 

 

Dịch vụ khác

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Share the post "Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết