DOANH NGHIỆP

Tư vấn thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tư vấn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh thể hiện đặc thù kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ được cấp giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp như sau:

I. Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần) về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

2. Số lượng hồ sơ:

02 bộ (01 bộ lưu gửi doanh nghiệp, 01 bộ nộp tại sở kế hoạch và đầu tư)

3. Kết quả thực hiện:

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

II. Một số lưu ý đối với khách hàng khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Không lựa chọn các ngành nghề kinh doanh pháp luật cấm

Pháp luật quy định doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành nghề mà luật không cấm. Căn cứ vào Điều 6 Luật Đầu tư 2020, các hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm bao gồm:

 • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư 2020;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020;
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư 2020;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư 2020: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng“.
 • Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020.

3. Cách chọn ngành nghề kinh doanh 

 • Mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn một ngành nghề kinh doanh chính;
 • Ghi mã ngành, tên ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải ghi chi tiết văn bản pháp luật quy định về điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh đó;
 • Chỉ chọn mã ngành cấp 4 khi đăng ký kinh doanh, danh mục mã ngành cụ thể quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTG của Thủ tướng ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

III. Thực hiện các công việc theo ủy quyền của khách hàng:

– Tư vấn lựa chọn các thông tin phù hợp nhất cho khách hàng như: lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp, quy mô vốn đối với ngành nghề, giấy phép con,…

– Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục

– Đại diện cho khách hàng thực  hiện việc nộp, nhận kết quả hồ sơ thành lập tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

– Tư vấn các bước phát sinh về thuế sau khi thành lập.

IV. Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo một số dịch vụ tương tự:

____________________________

Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi quahotline +84 9888 999 26 hoặc email xuanduong@luatdaiviet.vn

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw) – Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: Số 09 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dịch vụ khác

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp 2020 là một bước tiến nhằm bổ sung thay đổi các quy định về doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình kinh tế ngày càng phát triển. Hội đồng quản trị (HĐQT)...
Xem chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị  Chủ tịch Hội đồng quản trị là một chức danh quan trọng trong công ty cổ phần. Với vai trò của mình chủ tịch điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị- một cơ quan quản...
Xem chi tiết

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp Họp Hội đồng quản trị là cuộc họp của cơ quan quản lý quan trọng trong công ty cổ phần. Những quyết định của Hội đồng quản trị thông qua các phiên họp thường niên...
Xem chi tiết