DOANH NGHIỆP

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

TƯ VẤN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là cổ đông hoặc người được thuê. Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà cần các loại giấy tờ sau:

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Lưu ý:

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

  • Đối với công ty hợp danh

Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh (Khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020). Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tức là thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

  • Đối với doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân. Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tức là thay đổi chủ của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua,

+ Người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân;

+ Chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;

– Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán (trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân);

+ Hợp đồng tặng cho (trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân);

+ Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế (trong trường hợp thừa kế).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ lưu gửi doanh nghiệp, 01 bộ nộp tại sở kế hoạch và đầu tư)

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Dấu chức danh.

 2. Thực hiện các công việc theo ủy quyền của khách hàng:

– Tư vấn lựa chọn các thông tin phù hợp nhất cho khách hàng như: thủ tục thay đổi, thủ tục thông báo thuế,….

– Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục

– Đại diện cho khách hàng thực  hiện việc nộp, nhận kết quả hồ sơ thành lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Đại diện tiến hành thủ tục khắc và nhận con dấu (dấu chức danh cho người đại diện mới).

3. Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;

– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp;

– Một số văn bản khác có liên quan.

____________________________

Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi quahotline +84 9888 999 26 hoặc email xuanduong@luatdaiviet.vn

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw) – Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: Số 09 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dịch vụ khác

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp 2020 là một bước tiến nhằm bổ sung thay đổi các quy định về doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình kinh tế ngày càng phát triển. Hội đồng quản trị (HĐQT)...
Xem chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị  Chủ tịch Hội đồng quản trị là một chức danh quan trọng trong công ty cổ phần. Với vai trò của mình chủ tịch điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị- một cơ quan quản...
Xem chi tiết

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp Họp Hội đồng quản trị là cuộc họp của cơ quan quản lý quan trọng trong công ty cổ phần. Những quyết định của Hội đồng quản trị thông qua các phiên họp thường niên...
Xem chi tiết