Văn bản pháp luật

06
2023
01
Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất 2023

Nếu muốn giải thể doanh nghiệp, bạn cần thực hiện thông báo giải thể. Thông báo này được thực hiện theo một mẫu chung. Dưới đây là mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất 2023 mà VnLaw muốn chia sẻ đến bạn. Thông tin chi tiết...
Xem chi tiết

28
2022
09
Luật Việc làm số  38/2013/QH13 ban hành ngày 16/11/2013

Luật Việc làm số  38/2013/QH13 ban hành ngày 16/11/2013

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013   LUẬT VIỆC LÀM Căn cứ Hiến pháp nước...
Xem chi tiết

26
2022
05

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤU THẦU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...
Xem chi tiết

26
2022
05

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005   LUẬT THƯƠNG MẠI Căn cứ vào Hiến pháp nước...
Xem chi tiết

25
2022
05

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...
Xem chi tiết

24
2022
05
Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: 152/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI...
Xem chi tiết

18
2022
05

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Số: 01/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày...
Xem chi tiết

27
2022
04

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...
Xem chi tiết

27
2022
04

Luật đất đai sô 45/2013/QH13 ban hành ngày 29/11/2013

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...
Xem chi tiết

27
2022
04

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ban hành ngày 19/06/2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014   LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp...
Xem chi tiết

27
2022
04

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ban hành ngày 25/11/2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa...
Xem chi tiết

27
2022
04

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20/11/2019

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Bộ luật số: 45/2019/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến...
Xem chi tiết