Tư vấn - Hỏi đáp

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ – bước đầu trong quá trình pháp lý

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ: bước đầu trong quá trình pháp lý

Việc đối mặt với vấn đề đòi nợ có thể đầy khó khăn và phức tạp, nhưng việc sử dụng một mẫu đơn khởi kiện đòi nợ có thể giúp bạn bắt đầu quá trình pháp lý một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về mẫu đơn khởi kiện đòi nợ để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

Đơn khởi kiện đòi nợ sẽ được nộp đến tòa án có thẩm quyền để yêu cầu thu hồi số tiền mà bạn có quyền. Bạn cần điền những thông tin quan trọng về nội dung sự việc, số tiền đòi nợ, và các yếu tố liên quan đến vụ việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

về việc …..

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2):………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4)………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có): (5)……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (6)………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện: (7)……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (8) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): (9)………………………………………………………

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

(11) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

(12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người làm chứng (nếu có): (13)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (14)……………………………………………………………………………………………………………………………..

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn kiện gồm có: (15)

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (16)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người khởi kiện (17)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hà Nội, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

 

Mẫu đơn khởi kiện này được sử dụng chung cho các trường hợp đòi nợ cá nhân, đòi nợ công ty, đòi nợ của ngân hàng, đòi nợ doanh nghiệp.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến tất cả các bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ đến hotline: 09.888.999.26 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Các từ khóa liên quan: đơn kiện đòi nợ; đơn khởi kiện đòi nợ; mẫu đơn kiện đòi nợ; mẫu đơn kiện đòi nợ cá nhân; mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân; đơn khởi kiện dân sự đòi nợ; đơn thưa đòi nợ; mẫu đơn thưa đòi nợ; mẫu đơn khởi kiện đòi nợ công ty; mẫu đơn khởi kiện đòi nợ của ngân hàng; tải mẫu đơn khởi kiện đòi nợ; mẫu đơn khởi kiện đòi nợ doanh nghiệp; mẫu đơn khởi kiện đòi nợ tiền; mẫu đơn khởi kiện đòi nợ.

Dịch vụ khác

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

Share the post "luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết