LAO ĐỘNG

22
2023
03
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào?

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào?

“Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” là trường hợp một bên trong hợp đồng lao động (nhân viên hoặc nhà tuyển dụng) quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không cần sự đồng ý của bên kia. Vậy “quyền...
Xem chi tiết

21
2023
03
Các loại hợp đồng lao động phổ biến hiện nay

Các loại hợp đồng lao động phổ biến hiện nay

Các loại hợp đồng lao động phổ biến hiện nay Theo quy định của Bộ luật Lao động mới nhất, các loại hợp đồng lao động đã được tinh gọn lại còn hai loại chính đó là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng...
Xem chi tiết

19
2022
09
Tư vấn thỏa ước lao động tập thể

Tư vấn thỏa ước lao động tập thể

TƯ VẤN THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ   Trong mỗi doanh nghiệp, bên cạnh Hợp đồng lao động thì thỏa ước lao động tập thể là một văn bản rất quan trọng, ghi nhận thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với tập thể người lao...
Xem chi tiết

16
2022
09
Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động....
Xem chi tiết

15
2022
09
Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động giữa cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Hợp đồng...
Xem chi tiết

14
2022
09
Đăng ký nội quy lao động

Đăng ký nội quy lao động

Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động Nội quy lao động là quy tắc xử sử của doanh nghiệp trên cơ sở tinh thần của pháp luật lao động. Nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước...
Xem chi tiết

24
2022
05
Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động Sự bùng nổ của hội nhập toàn gây đã gây tác động to lớn đến thị trường lao động Việt Nam trong những năm gần đây. Chính vì thế nhiều người lao động là người nước ngoài có xu hướng chọn Việt Nam là điểm...
Xem chi tiết

18
2022
05
Tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp 1. Việc làm và lao động VnLaw tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp quốc tế, địa phương, các chi nhánh và đại diện của các công ty nước ngoài trong việc giải quyết các vấn đề quản lý lao...
Xem chi tiết