DOANH NGHIỆP

Tư vấn tạm ngừng kinh doanh

Tư vấn tạm ngừng kinh doanh

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020.

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

2. Luật sư tư vấn:

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh khi việc kinh doanh diễn ra không đạt hiệu quả như mong muốn, tuy nhiên doanh nghiệp phải thông báo bằng  văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng kinh doanh

Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (doanh ngiệp đồng thời gửi thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.   

Theo quy định tại Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế:

–  Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

–  Doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế cho thời gian đã hoạt động;

–  Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

3. Bài viết tham khảo:

– ​​Thủ tục giải thể công ty.

– ​​Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

____________________________

Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi quahotline +84 9888 999 26 hoặc email xuanduong@luatdaiviet.vn

Phòng Pháp luật Doanh nghiệp (VnLaw) – Công ty Luật TNHH Đại Việt 

Địa chỉ: Số 09 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dịch vụ khác

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Share the post "Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Share the post "Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Share the post "Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết