Thẻ: tranh-chap-noi-bo-doanh-nghiep

Tranh chấp cổ đông
Tranh chấp cổ đông

Tranh chấp cổ đông Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp (cổ đông, thành viên góp vốn) hiện nay xảy ra khá nhiều trên thực tế. Nhiều trường hợp tranh chấp đã được các bên đưa ra giải quyết tại Tòa án. Các tranh chấp thường là tranh chấp cổ đông, thành viên góp vốn, cách thức quản trị công ty, các giao dịch chuyển...
Đọc Thêm