Doanh nghiệp

Đầu tư nước ngoài có được nhận chuyển nhượng dự án bất động sản?

Một câu hỏi được đặt ra là “Nhà đầu tư nước ngoài có được nhận chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản hay không?” Để giải đáp cho vấn đề này thì mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của VnLaw nhé!

Chuyển nhượng dự án bất động sản

Pháp luật Việt Nam quy định khá chặt trong việc chuyển nhượng bất động sản. Nhất là với những dự án đã được cấp phép thực hiện. Luật kinh doanh và bất động sản có quy định chi tiết về nguyên tắc chuyển nhượng. Qua đó, có thể thấy việc chuyển nhượng cần đảm bảo một vài yêu cầu sau:

  • Không làm thay đổi mục tiêu của dự án
  • Không làm thay đổi nội dung của dự án
  • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng cũng như các bên liên quan
Yêu cầu chuyển nhượng dự án
Yêu cầu chuyển nhượng dự án

Các yêu cầu cần đáp ứng yêu cầu:

  • Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hoặc đã có quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt
  • Phần dự án hoặc toàn bộ dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường cũng như giải phóng mặt bằng
  • Dự án bất động sản này không có tranh chấp về quyền sử dụng đất
  • Dự án cần đảm bảo không có lệnh quyết định thu hồi dự án hoặc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản giữa các bên

Điều kiện về bên chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng cần có chứng nhận về quyền sử dụng đất với toàn bộ dự án chuyển nhượng.

Điều kiện về bên nhận chuyển nhượng là nhà đầu tư nước ngoài

Bên nhận chuyển nhượng trước hết phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tiếp đó, doanh nghiệp này cần có đủ năng lực tài chính để đầu tư, thực hiện dự án. Bên cạnh đó, bên nhận chuyển nhượng cũng cần đáp ứng việc cam kết tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cần đảm bảo đúng tiến độ cũng như nội dung của dự án.

Ngoài ra, Luật kinh doanh bất động sản cũng có quy định về đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh như sau: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản nhằm mục đích kinh doanh.

Đầu tư nước ngoài có được nhận chuyển nhượng dự án bất động sản?
Đầu tư nước ngoài có được nhận chuyển nhượng dự án bất động sản?

Nhà đầu tư nước ngoài có được nhận chuyển nhượng dự án bất động sản hay không?

Theo như các điều kiện nêu trên thì nhà đầu tư nước ngoài được quyền nhận chuyển nhượng dự án trong hai trường hợp sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Nếu nhà đầu tư góp vốn để thành lập doanh nghiệp thì có thể thực hiện chuyển nhượng nếu đáp ứng các điều kiện trên. Với trường hợp doanh nghiệp chưa thành lập hoặc chưa góp vốn thì cần làm thủ tục thành lập. Đồng thời cũng cần đáp ứng các điều kiện năng lực tài chính, cam kết tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng,… Ngoài ra, việc chuyển nhượng cần có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm:

Nhìn chung, nhà đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng dự án bất động sản khi đáp ứng các điều kiện trên. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyển nhượng dự án thì bạn có thể liên hệ với VnLaw để được tư vấn và giải đáp nhé!

Dịch vụ khác

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

Share the post "luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết