Doanh nghiệp

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Với những dự án chưa hoàn thành thì chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành sang chủ đầu tư khác thì cần những điều kiện gì? Cùng Luật Doanh Nghiệp tìm hiểu qua bài viết sau.

Điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Theo Khoản 1, Điều  46, Luật Đầu tư thì nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho nhà đầu tư khác nếu:

điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành
điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 48 của Luật này;

b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 24 của Luật này;

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư”.

Nguyên tắc chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Theo quy định của pháp luật thì ngoài đáp ứng các điều kiện thì doanh nghiệp muốn chuyển nhượng thì phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

Đối với những dự án mà nhà đầu tư được chấp thuận thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện điều chỉnh các thủ tục theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư.

Đối với những dự án không thuộc bất kỳ trường hợp nào trong điều này thì việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng. Phải thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và một số quy định khác.

Đối với dự án chuyển nhượng đất đai dưới hình thứ phân lô thì sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư phải có nghĩa vụ tài chính.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án khi có giấy chứng nhận.

Đối với việc chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì nhà đầu tư cần phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt…

Xem thêm:

Trên đây là những thông tin về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành. Hy vọng qua bài viết các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích. 

 

 

 

Dịch vụ khác

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

Share the post "luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết