Tin tức

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty chứng khoán mới nhất

Cần những hồ sơ gì và thủ tục thành lập công ty chứng khoán như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây của VnLaw.

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán
Thành lập công ty chứng khoán

Căn cứ pháp lý

 • Luật Chứng khoán 2019;
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP.


Hồ sơ cấp phép thành lập công ty chứng khoán

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, công ty chứng khoán chỉ được phép thành lập và hoạt động dưới loại hình CTCP hoặc công ty TNHH.

 • Hồ sơ trong thủ tục thành lập công ty chứng khoán bao gồm:
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty chứng khoán.
 • Bản thuyết minh cơ sở vật chất, kỹ thuật.
 • Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong tỏa được mở tại ngân hàng.
 • Danh sách dự kiến về Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, bản sao chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo đó là giấy chứng nhận tư cách pháp lý của cổ đông.
 • Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu.


Thủ tục thành lập công ty chứng khoán

Trình tự, thủ tục thành lập công ty chứng khoán sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Hồ sơ sau khi được chuẩn bị sẽ gửi tới bộ phận một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Hồ sơ có thể được gửi thông qua hai hình thức:

 • Gửi trực tiếp;
 • Gửi qua đường bưu điện. 


Lưu ý:

– Trong trường hợp sửa đổi, bổ sung, phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ đã gửi trước đó.

– Trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đề nghị có thẩm quyền trong công ty giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

– Ở bước tiếp theo trong thủ tục thành lập công ty chứng khoán; sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBCKNN sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ, chưa rõ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ gửi yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng văn bản. 

– Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ.

– Quá thời hạn trên, UBCKNN có quyền từ chối cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Bước 3: Hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp

– Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có văn bản đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp.

– Doanh nghiệp được trích một phần vốn góp để đầu tư cơ sở vật chất. Phần còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản của ngân hàng thương mại theo chỉ định của UBCKNN.

– Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; phần vốn này sẽ được giải tỏa và chuyển vào tài khoản của công ty.

Lưu ý: Sau 03 tháng kể từ ngày nhận thông báo, doanh nghiệp không hoàn thiện đủ cơ sở vật chất, vốn điều lệ và nhân sự; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp phép hoạt động. 

Bước 4: Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

– Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận đáp ứng đủ điều kiện về vốn, cơ sở vật chất và một số tài liệu hợp lệ khác. UBCKNN tiến hành cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

– Trong trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Xem thêm:


Trên đây là hồ sơ thủ tục thành lập công ty chứng khoán mới nhất năm 2022. Truy cập website của chúng tôi để biết thêm một số thông tin liên quan tới loại hình công ty này!

Dịch vụ khác

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Share the post "Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết