Thẻ: dự án đầu tư

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành
Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Với những dự án chưa hoàn thành thì chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành sang chủ đầu tư khác thì cần những điều kiện gì? Cùng Luật Doanh Nghiệp tìm hiểu qua bài viết sau. Điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành Theo Khoản 1, Điều  46, Luật Đầu tư thì nhà đầu tư có quyền chuyển...
Đọc Thêm