Thẻ: ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần có sự chấp nhận của cơ quan nhà nước theo đúng quy định. Do đó, doanh nghiệp muốn thay đổi về ngành nghề cần thực hiện các thủ tục thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh. Hãy cùng Luật Doanh Nghiệp tìm hiểu chi tiết về hồ sơ và thủ...
Đọc Thêm