Tin tức

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Hiện nay, mua bán, chuyển nhượng cổ phần là một hình thức đầu tư khá phổ biến. Tuy nhiên để thực hiện công việc chuyển nhượng được suôn sẻ, chúng ta cần làm theo thủ tục chuyển nhượng cổ phần mà VnLaw đã tổng hợp dưới đây.

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần
Chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Bước 1: Ký hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong nội bộ công ty

Đối với cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập

 • Các bên liên quan tiến hành ký kết và thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Lập biên bản xác nhận việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
 • Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ với mục đích thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.
 • Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin được ghi trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.
 • Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp.


Đối với cổ phần phổ thông của các cổ đông phổ thông

 • Các bên liên quan cũng cần tiến hành ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Lập biên bản xác nhận việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
 • Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin ghi trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.
 • Nếu cổ đông mới sở hữu từ 05% tổng số cổ phần trở lên, phải tiến hành đăng ký cổ động với Cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có).


Trong trường hợp chuyển nhượng trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông; và thời điểm chi trả cổ tức thì cổ đông chuyển nhượng sẽ là người nhận được cổ tức từ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng cổ phần

Bên chuyển nhượng cổ phần cần nộp hồ sơ kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần tại cơ quan quản lý thuế Doanh nghiệp ( có thể là chi Cục thuế hoặc Cục thuế).

Bước 3: Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng

Đối với hình thức của thủ tục chuyển nhượng cổ phần, người chuyển nhượng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thuế TNCN tính theo công thức sau: 

Thuế TNCN phải nộp = ( Giá chuyển nhượng chứng khoán theo từng lần)  X  0.1%

Bước 4: Nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán thuộc công ty cổ phần phải khai trực tiếp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. Bao gồm

 • Tờ khai theo mẫu số 04/CNV-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;
 • Bản chụp lại của Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.


Cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, nơi phát hành chứng khoán mà cá nhân chuyển nhượng sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

Bước 5: Thời hạn để nộp hồ sơ khai thuế

Đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thủ tục chuyển nhượng cổ phần là trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực theo các quy định pháp luật hiện hành. 

Trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân chuyển nhượng; thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất sẽ là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm:


Trên đây là một số hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Tuân thủ các bước mà chúng tôi đưa ra phía trên sẽ giúp bạn tránh khỏi những vấn đề pháp lý không đáng có.

Dịch vụ khác

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Share the post "Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết