Tin tức

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất!

Chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp được thực hiện dưới 2 hình thức là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong bài viết này, VnLaw sẽ cung cấp cho bạn mẫu chuyển nhượng cổ phần mới nhất hiện nay!

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất!
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất!

 

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới. Việc thành lập công ty cổ phần sẽ giúp các nhà đầu tư mở rộng quy mô về vốn tới mức không giới hạn và dễ dàng hơn trong việc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác. Vì vậy, vấn đề chuyển nhượng cổ phần luôn là mối quan tâm lớn nhất đối với cổ đông và các nhà đầu tư.

Chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện dưới hai hình thức:

 • Thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
 • Giao dịch cổ phiếu thông qua thị trường chứng khoán.


Hiện nay, khoảng hơn 90% các doanh nghiệp Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính vì thể hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được thực hiện thông qua hình thức chính là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Các cá nhân, tổ chức phải tuân thủ mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các quy định của Pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

 • Do hai bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng lập;
 • Phải có đầy đủ chữ ký của các bên hoặc chữ ký của người đại diện theo ủy quyền;


Sau khi ký kết hợp đồng và thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần; bên nhận cổ phần chuyển nhượng sẽ được ghi nhận thông tin vào sổ đăng ký cổ đông và trở thành cổ đông của công ty cổ phần đó.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành ký kết chuyển nhượng; công ty cổ phần phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định cụ thể mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên cá nhân, tổ chức có ý định thay đổi số lượng cổ phần mình đang nắm vẫn cần tuân thủ những quy tắc về một hợp đồng kinh tế thông thường.

Giống với những hợp đồng kinh tế khác: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bao gồm một số phần chính sau

Phần mở đầu

 • Quốc hiệu; Tiêu ngữ;
 • Số và ký hiệu của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;


Tên hợp đồng

 • Những căn cứ để xác lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
 • Địa điểm, thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.


Phần thông tin về chủ thể hợp đồng

 • Tên chủ thể ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Địa chỉ của chủ thể hợp đồng
 • Điện thoại, telex, Fax
 • Người đại diện ký kết hợp đồng


Nội dung của hợp đồng 

 • Điều khoản thông thường
 • Điều khoản chủ yếu
 • Điều khoản tùy nghi


Phần ký kết hợp đồng

Phụ lục và các văn bản bổ sung hợp đồng


Xem thêm:


Trên đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất. Truy cập website của VnLaw để biết thêm những thông tin liên quan tới vấn đề hợp đồng.

Dịch vụ khác

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Share the post "Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết