Doanh nghiệp

Thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp gồm những bước nào?

Quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp cần tuân thủ những quy định nhất định. Vậy thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp gồm những bước nào? Xem ngay bài viết dưới đây của VnLaw để tìm lời giải đáp hợp lý.

Thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Công việc trước khi tiến hành thủ tục múa bán sáp nhập doanh nghiệp 

– Kiểm tra và xem xét các hoạt động tài chính của công ty 

– Phân tích, thẩm định và đánh giá chất lượng tài sản của công ty; xác minh dữ liệu, ghi chép các khoản nợ phải trả; xác định dữ liệu thu nhập và chi phí, dòng tiền và hệ thống kiểm soát nội bộ; để đảm bảo độ tin cậy cao nhất có thể của các số liệu do công ty công bố.

– Kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của công ty.

– Kiểm tra, phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh hiện tại của công ty. Danh sách thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các giả định được sử dụng trong lập kế hoạch kinh doanh và dự báo tài chính của công ty là hỗ trợ đắc lực cho việc xem xét tình hình hoạt động tài chính. Xác minh và xem xét các tài liệu pháp lý của công ty.

– Khám phá, xem xét thông tin và hồ sơ pháp lý, phát hiện các lỗ hổng pháp lý, đánh giá rủi ro pháp lý kinh doanh. Xác minh và xem xét hồ sơ thuế của công ty.

– Điều tra các sai sót về báo cáo, tính toán và thanh toán thuế; đánh giá và định lượng rủi ro thuế doanh nghiệp. Kiểm tra và đánh giá các hoạt động liên quan khác. 

– Mỗi công ty có những đặc điểm riêng, theo yêu cầu cụ thể của công ty sẽ xem xét và đánh giá các vấn đề liên quan.

Thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp 

Bước 1: Soạn thảo hợp đồng sáp nhập và soạn thảo điều lệ công ty.

– Hợp đồng sáp nhập trong thủ tục mua bán sát nhập doanh nghiệp về cơ bản phải có:

  • Tên và địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty nhận sáp nhập;
  • Tên và địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty bị sáp nhập;
  • Các điều khoản và điều kiện của việc sáp nhập;
  • Kế hoạch sử dụng nhân lực;
  • Điều kiện, hời hạn, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
  • Thời hạn hoàn thành việc sáp nhập;


– Hồ sơ, trình tự đăng ký công ty nhận sáp nhập phải tuân theo các quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp 2020 và phải kèm theo bản sao các tài liệu sau đây: 

– Hợp đồng sáp nhập; 

– Nghị quyết và biên bản thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập; 

– Nghị quyết và biên bản thông qua thỏa thuận hợp nhất của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty bị sáp nhập là thành viên, cổ đông nắm giữ trên 65% vốn cổ phần hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập. 

Bước 2: Thông qua những thỏa thuận liên quan

– Thông qua thỏa thuận hợp nhất, Điều lệ của công ty nhận sáp nhập và thực hiện việc đăng ký thương mại của công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật công ty. 

– Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty có liên quan phải thông qua thỏa thuận sáp nhập, Điều lệ của công ty bị sáp nhập và tiến hành đăng ký công ty bị sáp nhập theo quy định của pháp luật.

– Thỏa thuận sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ của công ty và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa thuận được thông qua;

Bước 3: Kết quả sáp nhập

– Sau khi công ty hoàn thành thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập sẽ không còn tồn tại. Đơn vị được hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của đơn vị được hợp nhất.

– Công ty bị hợp nhất mặc nhiên đảm nhận mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty bị sáp nhập theo thỏa thuận sáp nhập. 

Một số lưu ý: 

– Trường hợp sáp nhập mà công ty bị sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật cạnh tranh có quy định khác. cần thiết. 

– Nghiêm cấm việc sáp nhập công ty mà công ty bị sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp luật cạnh tranh có quy định khác.

Xem thêm:


Trên đây là một số thông tin cần biết về thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Truy cập website của chúng tôi để tìm hiểu thêm những thông tin liên quan.

Dịch vụ khác

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động

Luật sư nhìn nhận vụ tai nạn máy nghiền xi măng ở Yên Bái và quy định về An toàn lao động An toàn lao động trong môi trường lao động là một yếu tố không thể thiếu. Gần đây theo báo điện tử Dân trí đăng ngày 22/4/2024  một vụ tai nạn...
Xem chi tiết

Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh

Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh

  Hợp đồng giả tạo qua vụ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh Hợp đồng giả tạo, hợp đồng giả cách hay giao dịch dân sự giả tạo là giao dịch được xác lập nhằm che dấu giao dịch có thật khác. Trong giao dịch giả tạo các chủ...
Xem chi tiết

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?

Quy định về quà biếu của doanh nghiệp?   Luật sư cho tôi hỏi: Vào các ngày lễ tết như Tết trung thu, Tết nguyên đán thì công ty có chuẩn bị quà biếu để mang lên trụ sở Cơ quan nhà nước để chúc Tết, có nơi thì chúc tập thể (cả phòng...
Xem chi tiết