Sở hữu trí tuệ

Tổng chi phí đăng ký sáng chế hết bao nhiêu tiền?

Một sáng chế chỉ được bảo hộ khi được cấp văn bằng. Và để được cấp, bạn không chỉ cần nộp đơn đăng ký sáng chế mà còn phải biết các loại chi phí và thực hiện đóng đầy đủ. Vậy tổng chi phí đăng ký sáng chế hết bao nhiêu tiền? VnLaw sẽ chia sẻ đến bạn trong bài viết sau.

Tổng chi phí đăng ký sáng chế hết bao nhiêu tiền?
Tổng chi phí đăng ký sáng chế hết bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo thông tư 263.2016/TT-BTC, các chi phí về việc đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế được quy định chi tiết như sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng

– Lệ phí cấp văn bằng:  120.000 đồng

– Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: 900.000 đồng. Trong đó phí thẩm định hình thức chiếm 20% mức thu. Phí thẩm định nội dung bằng 80% của mức thu.

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng. Lưu ý là phí tính trên mỗi đơn/yêu cầu.

– Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: 160.000 đồng. Phí cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn.

– Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn, tính cho mỗi đơn đăng ký: 160.000 đồng

– Phí thẩm định hồ sơ đơn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp/mỗi văn bằng bảo hộ: 230.000 đồng

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết các khiếu nại và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm đối với sáng chế đó cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ: 600.000 đồng

– Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng

– Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng

– Phí sử dụng văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ. Nó được tính theo năm bảo hộ, chi tiết về chi phí này như sau:

+ Năm thứ nhất, năm thứ hai: 300.000 đồng

+ Năm thứ ba, năm thứ tư: 500.000 đồng

+ Năm thứ năm, năm thứ sáu: 800.000 đồng

+ Năm thứ bảy, năm thứ tám: 1.200.000 đồng

+ Năm thứ chín, năm thứ mười: 1.800.000 đồng

+ Năm thứ mười một đến năm thứ mười ba: 2.500.000 đồng

+ Năm thứ mười bốn đến năm thứ mười sáu: 3.300.000 đồng

+ Năm thứ mười bảy đến năm thứ hai mươi: 4.200.000 đồng

– Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức của đơn sáng chế quốc tế, được nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế: 300.000 đồng

Xem thêm:

Điều kiện đăng ký sáng chế gồm những gì?

Hướng dẫn cách tra cứu nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ

Trên đây là các chi phí đăng ký sáng chế bạn cần phải nộp cho Cục sở hữu trí tuệ khi bạn thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thêm dịch vụ của các công ty luật khi thực hiện việc đăng ký sáng chế thì mức chi phí này sẽ có sự thay đổi. Và nó sẽ tùy theo từng dịch vụ bạn muốn sử dụng ở các công ty này. 

Dịch vụ khác

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

Share the post "luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết