Sở hữu trí tuệ

Điều kiện đăng ký sáng chế gồm những gì?

Số lượng sáng chế đang gia tăng với số lượng chóng mặt. Tuy nhiên, không phải sáng chế nào đăng ký cũng thành công. Vậy điều kiện để đăng ký sáng chế gồm những gì? Cùng VnLaw tìm hiểu về vấn đề này bạn nhé!

"<yoastmark

Theo Luật Sở hữu trí tuệ quy định chung đối với sáng chế được đăng ký bảo hộ khi đáp ứng 3 điều kiện sau (xét chung cho cả Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích):

  • Có tính mới
  • Có trình độ sáng tạo
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp

Cụ thể các điều kiện được biểu hiện như sau:

Điều kiện đăng ký: Sáng chế có tính mới

  • Chưa bị lộ, công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản. Hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước, nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
  • Sáng chế chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.
  • Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký hoặc người có thông tin về sáng chế bộc lộ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp được người đó bộc lộ. Với điều kiện đơn đăng ký được nộp trong 12 tháng kể từ ngày bộc lộ.

Lưu ý: Nó chỉ áp dụng với sáng chế bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước công bố.

Sáng chế có trình độ sáng tạo
Sáng chế có trình độ sáng tạo

Điều kiện đăng ký: Sáng chế có trình độ sáng tạo

  • Nếu sáng chế là một bước tiến sáng tạo và nó không thể được tạo ra một cách dễ dàng bởi người có hiểu biết ở mức trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
  • Đánh giá trình độ sáng tạo sẽ dựa trên các giải pháp kỹ thuật đã bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản. Hoặc dưới bất kỳ hình thức nào trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn khi được hưởng quyền ưu tiên.

Điều kiện đăng ký: Sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp

Căn cứ theo quy định được nêu trong Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp có thể hiểu khi nó có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt các sản phẩm. Hoặc là việc áp dụng một cách lặp đi lặp lại quy trình nội dung của sáng chế đó và đem lại một kết quả ở mức tương đối ổn định. Hoặc có thể  hiểu là mang lại lợi ích, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển một cách nói chung.

Xem thêm:

Trên đây là 3 điều kiện bạn cần biết khi muốn đăng ký sáng chế. Nếu bạn có thắc mắc hay băn khoăn gì thì vui lòng liên hệ ngay với VnLaw chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp. 

Dịch vụ khác

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

Share the post "luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết