Tin tức

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp chi tiết nhất

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của DN với tư cách là một chủ thể kinh doanh. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ như thế nào? Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của VnLaw.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện để giải thể doanh nghiệp, DN cần thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể DN

Quyết định giải thể DN cần có những nội dung chủ yếu sau đây: 

 • Tên, địa chỉ của trụ sở chính doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể doanh nghiệp;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp; (không được vượt quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể)
 • Phương án để xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của DN.


Bước 2: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Đây là bước tiếp theo trong thủ tục giải thể doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân; Hội đồng thành viên hoặc CSH công ty; HĐQT trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp; trừ trường hợp nếu Điều lệ công ty quy định phải thành lập một tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Gửi thông báo giải thể doanh nghiệp

 • Gửi tới Sở Kế hoạch và đầu tư để làm thủ tục Công bố giải thể doanh nghiệp;
 • Gửi tới cơ quan Hải quan làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan;
 • Gửi tới cơ quan bảo hiểm để làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;
 • Gửi tới Cơ quan thuế để làm thủ tục quyết toán đóng cửa mã số thuế;
 • Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động;
 • Gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, những người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. 


Doanh nghiệp phải niêm yết công khai thông báo giải thể doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gửi quyết định trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày công ty ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Ở bước thứ 4 trong trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp; doanh nghiệp cần đăng quyết định giải thể DN trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 5: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Sau khi đăng quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại những nơi cần thiết; doanh nghiệp sẽ tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong thời hạn 10-15 ngày kể từ khi nhận được công văn, cơ quan hải quan sẽ ra thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của doanh nghiệp.

Bước 6: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế

 • DN gửi công văn xin giải thể doanh nghiệp lên Chi cục thuế (kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận đăng ký thuế);
 • Gửi công văn xin được quyết toán thuế;
 • DN cần đóng các loại thuế còn nợ;
 • Nếu có thì cần nộp phạt.


Cơ quan thuế sẽ căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của DN để ra biên bản kiểm tra thuế và sau đó truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để giúp doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng cửa mã số thuế và giải thể DN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 7: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Bước tiếp theo trong thủ tục giải thể doanh nghiệp là hoàn trả con dấu pháp nhân. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu được cấp bởi cơ quan Công an; DN có trách nhiệm trả lại con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Lúc này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể DN sẽ được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu bắt đầu từ ngày 01/07/2015 đến nay; doanh nghiệp không được tiếp tục sử dụng con dấu nhưng không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Bước 8: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của DN muốn giải thể gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp.

Sau khi nhận được đề nghị giải thể; Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về việc giải thể doanh nghiệp ngược lại Phong Đăng ký kinh doanh.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể; nếu không nhận được từ chối của cơ quan thuế, Phòng ĐKKD chuyển tình trạng pháp lý của DN trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể; và ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Xem thêm:


Trên đây là quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất được cập nhật bởi VnLaw. Tìm hiểu kỹ thông tin về những thủ tục này để giúp doanh nghiệp bạn tránh khỏi những vấn đề pháp lý không đáng có.

Dịch vụ khác

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

Share the post "luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết