DOANH NGHIỆP

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam

Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam và khám phá cách thành lập, hoạt động và ưu điểm của từng mô hình kinh doanh. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã, giúp bạn hiểu rõ hơn về các tùy chọn và quy trình liên quan đến việc bắt đầu và quản lý một doanh nghiệp tại Việt Nam.

1. Khái niệm doanh nghiệp

Doanh nghiệp là 1 tổ chức kinh doanh có hoạt động trao đổi/ mua bán

Tiêu chí của 1 doanh nghiệp:

 • Có tên riêng
 • Có trụ sở
 • Có tài sản
 • Hoạt động kinh doanh đăng kí theo quy định của pháp luật

Các lợi ích của doanh nghiệp đối với xã hội:

 • Cung cấp sản phẩm/ dịch vụ thỏa mãn những nhu cầu của người tiêu dùng.
 • Đóng thuế bổ sung nguồn thu cho nhà nước
 • Là 1 trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội
 • Giải quyết nhanh những nhu cầu xã hội.

2. Phân loại các loại hình doanh nghiệp 

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam 
Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam

Phân loại doanh nghiệp có thể căn cứ vào các tiêu chí khác nhau. VN law sẽ giới thiệu cho bạn cách phân loại phổ biến hiện nay:

2.1. Phân loại theo tiêu chí hình thức pháp lý 

Theo Luật Doanh nghiệp thì có 5 loại hình doanh nghiệp với các đặc trưng, hình thức tổ chức và huy động vốn khác nhau:

Doanh nghiệp tư nhân –  Là loại hình doanh nghiệp chỉ do 1 cá nhân làm chủ

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình trong tất cả hoạt động kinh doanh

– Cá nhân chỉ có quyền thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Doanh nghiệp do tổ chức/cá nhân làm chủ

– Chủ công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Doanh nghiệp trong đó các thành viên có thể là cá nhân/ tổ chức

– Số thành viên tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và tài sản của công ty trong phạm vi góp vốn

Công ty cổ phần – Là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty chia thành các phần gọi là cổ phần

– Cá nhân/ tổ chức nắm giữ cổ phần gọi là cổ đông

– Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác nhau trong phạm vi vốn

Công ty hợp danh – Là loại doanh nghiệp mà trong đó có ít nhất 2 thành viên làm chủ sở hữu

– Ngoài các thành viên hợp danh có thể có thêm các thành viên góp vốn

2.2. Phân loại doanh nghiệp theo tính chất sở hữu tài sản 

Căn cứ theo tính chất sở hữu tài sản, có 4 hình thức doanh nghiệp

Doanh nghiệp Nhà nước – Do Nhà nước đầu tư 100% đầu tư

– Nhà nước thực hiện chức năng quản lý trên mọi khía cạnh

Doanh nghiệp hùn vốn – Là 1 tổ chức kinh doanh mà vốn đầu tư do các thành viên tham gia góp vốn.

– Họ cùng chia lời và chịu thua lỗ ngang với số vốn đã góp

Doanh nghiệp tư nhân – Là đơn vị kinh doanh với số vốn không thấp hơn số vốn đăng kí

– Một cá nhân làm chủ và tự trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

Hợp tác xã – Là hình thức kinh tế tập thể do người lao động hoặc tổ chức có lợi ích chung cùng góp vốn, góp sức.

3. Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam 

Hiện tại, ở Việt Nam có 5 loại hình doanh nghiệp chính:Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Cụ thể, hãy cùng VN law tìm hiểu từng loại hình doanh nghiệp: 

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến
Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam

3.1. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp các cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có chủ sở hữu duy nhất là cá nhân. Đặc biệt doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

* Ưu điểm

 • Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề kinh doanh
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp tại sự tin tưởng đối với đối tác

* Nhược điểm

 • Không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của doanh nhân cao
 • Chủ doanh nghiệp phải chịu toàn bộ trách nhiệm bằng tài sản và doanh nghiệp.

Lưu ý: Từ khi có hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thì loại hình doanh nghiệp tư nhân ít đi bởi nhược điểm tính chịu trách nhiệm vô hạn của loại hình này.

3.2. Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó có những điều kiện như:

 • Phải có tối thiểu 2 thành viên hợp danh, ngoài ra còn có các thành viên góp vốn
 • Thành viên hợp danh bắt buộc là các nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
 • Thành viên góp vốn chỉ cần chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh.

* Ưu điểm

 • Kết hợp được uy tín các nhân nhiều người
 • Chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn công ty dễ dàng tạo sự tin cậy
 • Việc điều hành quản lý công ty dễ dàng do ít thành viên và tin tưởng tuyệt đối và nhau

* Nhược điểm

 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm nên mức độ rủi ro cao
 • Hình thức này áp dụng cho các hoạt động chuyên môn như Công ty Luật
 • Không có quyền phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật
 • Khó khăn trong quá trình huy động được nguồn vốn

Xem thêm: Khái niệm, đặc điểm và đặc trưng của công ty hợp danh

3.3. Công ty cổ phần 

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam 
Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam

Một số đặc điểm của công ty cổ phần:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần nên được gọi là cổ phần.
 • Cổ đông có trách nhiệm nghĩa vụ tương ứng với số vốn góp
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác
 • Số lượng cổ đông tối thiểu trong công ty cổ phần là 3 thành viên

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh.

* Ưu điểm

 • Trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro của cổ đông không cao
 • Cơ cấu vốn linh hoạt mọi người có thể góp vốn
 • Khả năng huy động vốn cao
 • Việc nhượng vốn của công ty cổ phần là tương đối dễ dàng

* Nhược điểm

 • Việc quản lý và điều hành công ty rất phức tạp vì có nhiều cổ đông
 • Các cổ đông sáng lập công ty có thể mất quyền kiểm soát công ty
 • Việc thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác
 • Chỉ cổ đông sáng lập mới có tên trong hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên( Công ty TNHH 1 thành viên) là doanh nghiệp do 1 các nhân hoặc 1 tổ chức tham gia góp vốn.

* Ưu điểm

 • Với tư cách pháp nhân, chỉ chịu trách nhiệm rủi ro trong phạm vi số vốn đã góp
 • Cơ cấu tổ chức đơn giản
 • Chủ sở hữu toàn quyền quyết định các hoạt động của công ty
 • Phát hành vốn bằng cách phát hành trái phiếu

* Nhược điểm

 • Huy động vốn khó do không phát hành cổ phiếu
 • Lương chủ sở hữu không tính trong chi phí doanh nghiệp

3.5. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, số thành viên không vượt quá 50 

* Ưu điểm

 • Do tư cách pháp nhân nên ít rủi ro cho người phát hành vốn
 • Việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp
 • Được phép phát hành trái phiếu

* Nhược điểm

 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của luật doanh nghiệp
 • Huy động vốn bị hạn chế do không phát hành cổ phiếu.

Trên đây là những chia sẻ của VN law về các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam. Quý khách có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến loại hình doanh nghiệp hãy comment bên dưới các chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Dịch vụ khác

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020

Share the post "Bầu thành viên hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị

Share the post "Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp

Share the post "Quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết