Tin tức

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định dựa trên những tiêu chí nào?

Hiện nay số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam rơi vào khoảng 870 nghìn doanh nghiệp. Trong đó, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98%.

Vậy có những tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ? Xem ngay bài viết dưới đây của VnLaw để biết câu trả lời chính xác nhất!

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tiêu chí xác định doanh nghiệp SME

Xem thêm:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo quy định về các tiêu chí để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng: sử dụng những lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không vượt quá 10 người; tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn của năm không vượt quá 3 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân một năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ

+ Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng các lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không vượt quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng; tuy nhiên không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

+ Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không vượt quá 50 người và tổng doanh thu của năm không vượt quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không vượt quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa

+ Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không vượt quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không vượt quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định.

+ Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không vượt quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không vượt quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định dựa vào các tiêu chí về số lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm, tổng doanh thu của năm hoặc tổng nguồn vốn của năm.

Trên đây là những tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ. Truy cập website của chúng tôi biết thêm những thông tin bổ ích liên quan đến pháp luật doanh nghiệp.

Dịch vụ khác

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn

Share the post "luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục mua bán nhà đất áp dụng thực tiễn" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết