Kinh doanh- Hợp đồng

Hợp đồng kinh tế là gì? Quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế có thể hiểu là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên bằng việc ký kết hợp đồng. Hãy cùng Luật Doanh Nghiệp tìm hiểu khái niệm và quy định pháp luật về hợp đồng này.

Hợp đồng kinh tế là gì?

Theo pháp luật hiện hành, không có khái niệm cụ thể nào về hợp đồng kinh tế.

Tuy nhiên, theo Pháp lệnh thì Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận giữa các bên bằng văn bản, tài liệu giao dịch được ký kết về việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu và các thỏa thuận khác phục vụ mục đích kinh doanh.

Nếu bạn định soạn thảo hợp đồng thì theo quy định của Luật Thương mại có thể đặt tên hợp đồng theo mục đích như: Họp đồng mua bán hàng hóa; hợp đồng dịch vụ quảng cáo; họp động dịch vụ hội chợ…

hợp đồng kinh tế là gì
hợp đồng kinh tế là gì

Nội dụng trong hợp đồng kinh tế

Mỗi hợp đồng sẽ có các nội dung khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Tuy nhiên chúng ta khi soạn thảo cần chú ý các mục sau:

 1. Tên hợp đồng theo từng mục đích trong Luật Thương mại
 2. Tên chủ thể giao kết hợp đồng.
 3. Nội dung thỏa thuận hợp đồng được các bên đồng thuận
 4. Ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng.
 5. Thỏa thuận phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại cho các bên.
 6. Thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp nếu xảy ra.
 7. Hiệu lực của hợp đồng, thời gian thực hiện.
 8. Người đại diện ký kết hợp đồng và đóng dấu
Nội dung của hợp đồng kinh tế
Nội dung của hợp đồng kinh tế

Điều kiện để hợp động có hiệu lực

 • Các bên ký kết hợp đồng kinh tế phải hợp pháp. Tức là  việc các bên giao kết phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ thẩm quyền đại diện ký kết hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
 • Các bên ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ ý chí thực, không có sự ép buộc hay đe dọa. Sự ép buộc, giả dối sẽ làm hợp đồng khi ký kết bị vô hiệu hóa.
 • Nội dung của hợp đồng không  được trái pháp luật và đạo đức xã hội. Các sản phẩm của hợp đồng không thuộc hàng hóa cấm giao dịch, công việc cấm thực hiện. Bên cạnh đó, nội dung hợp đồng phải nêu rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Nếu không thực hiện được quyền và nghĩa vụ này thì hợp đồng không được công nhận.

Xem thêm:

Trên đây là những chia sẻ về Hợp đồng kinh tế là gì? Quy định của pháp luật về hợp đồng này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, các bạn có thể truy cập website của Luật Doanh Nghiệp để được hỗ trợ nhanh nhất. 

 

Dịch vụ khác

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Share the post "Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết