Tin tức

Những điều kiện để cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam

Điều kiện để cấp bằng độc quyền sáng chế là gì? Những ai có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế?… Tất cả những câu hỏi trên sẽ được VnLaw giải đáp trong bài viết dưới đây!

Điều kiện để cấp bằng độc quyền sáng chế
Điều kiện để cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ 2022.


Điều kiện để cấp bằng độc quyền sáng chế

Bằng sáng chế được cấp cho bất kỳ sáng chế nào; dù là sản phẩm hay quy trình, trong tất cả mọi lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên sáng chế chỉ được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế khi và chỉ khi đáp ứng điều kiện: Sáng chế đó là mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Có tính mới

Theo quy định tại Điều 60 Luật sở hữu trí tuệ (2005); Điều 19 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ (2022); sáng chế được công nhận là có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Sáng chế được coi là có tính mới nếu không thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

 • Bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên;
 • Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.


– Sáng chế được coi là chưa bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

– Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây; với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công bố:

 • Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;
 • Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
 • Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại lệ phí duy trì hiệu lực của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia Việt Nam; hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.


Có trình độ sáng tạo

Điều kiện để cấp bằng độc quyền sáng chế thứ hai là phải có trình độ sáng tạo. Có nghĩa là nó không thể được tạo ra dễ dàng; chỉ với một người hiểu biết trung bình trong lĩnh vực đó. Theo đó, Điều 61 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Điều kiện cuối cùng để cấp bằng độc quyền sáng chế là phải có khả năng áp dụng công nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp; nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định. (Luật sở hữu trí tuệ 2005).

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến các điều kiện trên, VnLaw luôn là đơn vị tư vấn sáng chế uy tín và tận tình.

Đối tượng không được bảo hộ sáng chế

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật. 


Người có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế được quy định tại Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ; và Điều 25 Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ. 

Xem thêm:


Trên đây là những thông tin quan trọng liên quan đến điều kiện để cấp bằng độc quyền sáng chế. Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ khác

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Share the post "Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể

Share the post "Hộ kinh doanh cá thể" FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi button:not([data-bound])"); const...
Xem chi tiết

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế.

Share the post "Rủi ro đặt cọc mua nhà đất trong thực tế." FacebookTwitterShare… window.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ if ( navigator.share ) { let shareurl = document.location.href; let btns = document.querySelectorAll(".juiz_sps_link_shareapi...
Xem chi tiết